Seizoen nieuws

Carnavalons ensemble !

DE PERIODE VAN DE CARNAVALS

Carnaval zoals het in verschillende plaatsen in Wallonië is blijven bestaan, is het rechtstreekse verlengstuk van de oude wintermaskerade. Deze is geconcentreerd rond enkele belangrijke data, die allemaal mobiel zijn omdat ze bijvoorbeeld verbonden zijn zoals de vette dagen, Aswoensdag, de vastentijd en Pasen, die alle andere mobiele feesten bepalen. De viering van carnaval is dus verbonden gebleven met deze kalender. 

 

             Het woord “Carnaval”

Tegenwoordig is dit het meest gebruikelijke woord voor de feesten die het einde van de winter markeren en deel uitmaken van de christelijke kalender vóór de vastentijd. Het is ontleend aan het Italiaanse carnevalo, dat komt van het Latijnse carne levare, het vlees verwijderen. Het woord verwijst dus naar het begin van de vastentijd en vervolgens naar de dag voor de vastentijd en bij uitbreiding, naar de vette dagen en het hele festival.