Het Ardense landbouwplateau

Beschrijving

Het reliëf is licht heuvelachtig en bestaat hoofdzakelijk uit akkers en hooilanden, met naald- en loofbossen die voor hoogte en diversiteit zorgen.*Het plateau van Libramont-Bastogne De hoogte is aanzienlijk, bijna altijd meer dan 500 m met toppen tot 550 m verspreid langs twee hoofdkamlijnen, georiënteerd ZW-NO, waarbij de zuidelijke lijn de grens van het plateau van Bastogne met de stroomrug van de Sûre markeert.*Het plateau van Neufchâteau-BertrixHet gaat om de zuidelijke helling van het Ardense hoogplateau. De hoogte is minder uitgesproken en bedraagt zelden meer dan 500 m. Het plateau wordt in het zuiden begrensd door een bebost gebied met een meer uitgesproken reliëf. Het plateau wordt doorsneden door de Vierre en haar bijrivieren (tekst PNHSFA).

Equipments

Extra informatie