Het landbouwplateau van Lotharingen

Beschrijving

Het Lotharingse deel ten zuiden van Habay heeft een eentoniger reliëf dan het Ardense deel met rivieren die alleen in kleine depressies stromen.De bergkam tussen de zijrivieren van de Rulles en de Semois is veel minder uitgesproken en de hoogte ervan neemt van oost naar west af tot slechts ongeveer 350 m bij Harinsart. De lage hellingen die men er aantreft, verklaren onder meer het overwicht van de landbouwgronden.

Equipments

Extra informatie